top of page

4 เหตุผลที่ผู้ประกอบการควรรู้ ทำไมถึงควรเจาะกลุ่มธุรกิจผู้สูงอายุ


4 เหตุผลที่ผู้ประกอบการควรรู้ ทำไมถึงควรเจาะกลุ่มธุรกิจผู้สูงอายุ


ในปัจจุบันสถิติของผู้สูงอายุเริ่มมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อันมาจากโครงสร้างประชากรในประเทศ ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ทำให้สัดส่วนของผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้น จนได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aged Society)

แน่นอนว่าการที่สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเช่นนี้ทำให้ส่งผลต่อประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ การทำงาน รวมไปถึงการดำเนินชีวิต เพราะถือได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เดินหน้าต่อไปได้

แต่ผู้ประกอบการบางรายอาจมองว่าการวางเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุสามารถเป็นไปได้ยาก หรือเป็นกลุ่มตลาดเล็ก ๆ ไม่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้า การบริการที่แน่นอน ฉะนั้นเพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน มาลองสำรวจเหตุผลใหญ่ ๆ ว่าทำไมเราถึงควรเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุกันครับ


1. กลุ่มผู้สูงอายุมีกำลังทรัพย์ในการจ่าย

วัยผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่มีกำลังซื้อ และกำลังจ่ายสูงมากกว่าในช่วงวัยอื่น ๆ เพราะมีการเก็บเกี่ยวมาจากการทำงานเป็นเวลานาน ซึ่งหากมีการทำธุรกิจ หรือผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ก็จะช่วยให้ สามารถเข้าถึงและเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุได้ไม่ยาก


2. ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอายุยืนมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากวัยผู้สูงอายุเริ่มหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น ทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มของผู้สูงอายุมีอายุยืนขึ้น และนั่นอาจนำมาเป็นปัจจัยในการทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ เช่นธุรกิจเพื่อสุขภาพ ธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ ที่น่าสนใจเพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้


3. ผู้สูงอายุมีความภักดีต่อแบรนด์สูง

คนในช่วงวัยนี้เป็นวัยที่มีความภักดีต่อแบรนด์ค่อนข้างสูง ฉะนั้นหากธุรกิจของเรามีความน่าสนใจ ดึงดูดกับกลุ่มเป้าหมาย หรือสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์เพื่อสร้างความผูกพันให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ก็จะช่วยให้ธุรกิจของเรามีลูกค้าระยะยาวอย่างแน่นอน


4. ผู้สูงอายุเข้าถึงโซเชี่ยลได้ง่ายมากขึ้น

จากสถิติและการวิจัยในปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุเริ่มหันมาใช้โซเชี่ยลมีเดียเพิ่มมากขึ้น และมีการอัปเดตข่าวสารแทบจะตลอดเวลา ฉะนั้นหากเรามีการทำโปรโมชั่นที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็ว นอกจากจะใช้เครื่องมือการสื่อสารให้เกิดประโยชน์แล้ว เรายังช่วยตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุให้หันมาสนใจสินค้า การบริการของเราผ่านออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้น


ถ้าคุณต้องการขยายธุรกิจผ่าน MatchLink สามารถดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดู 914 ครั้ง

Comments


bottom of page