top of page

ต่ออายุกิจการ ด้วยการขอ Credit Termช่วยเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ ในวันที่เงินสดขาดมือ


พิษเศรษฐกิจและโรคระบาดที่เริ่มก่อตัวมาได้ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ยังคงมีผลกระทบต่อเนื่องกับธุรกิจหลายเจ้า ผู้ประกอบการบางรายขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ต้องลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น การเลิกจ้างพนักงาน หรืออาจร้ายแรงสุดถึงขั้นปิดกิจการ ดังนั้น ผู้ประกอบการหลายรายจึงพยายามที่จะหาวิธีเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อต่ออายุกิจการให้สามารถไปต่อได้


สำหรับธุรกิจที่ต้องมีการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก ก่อนนำสินค้าหรือวัตถุดิบนั้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของตน หนึ่งในวิธีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเสริมสภาพคล่องได้ คือ การขอเครดิตเทอม กับทางผู้ขายหรือซัพพลายเออร์


เครดิตเทอม ผู้ช่วยเสริมสภาพคล่องธุรกิจ SMEs


เครดิตเทอม (Credit Term) หรือเรียกเป็นสำนวนง่าย ๆ ว่าการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง คือ การที่ผู้ประกอบการทำการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ แล้วนำสินค้าหรือวัตถุดิบเหล่านั้นไปใช้ก่อน เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดค่อยทำการชำระเงินคืนในภายหลัง โดยทั่วไประยะเวลาการขอเครดิตเทอมหรือระยะเวลาการให้สินเชื่อที่ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อจ่ายเงินทีหลังมีระยะเวลาได้ตั้งแต่ 15 วัน, 30 วัน, 45 วัน, 60 วัน หรือ 120 วันขึ้นไป


ทั้งนี้ ระยะเวลาการขอเครดิตเทอม มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตกลงของทางฝั่งผู้ขายกับผู้ซื้อ เช่น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายหรือซัพพลายเออร์แต่ละเจ้า ขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวผู้ซื้อเอง อย่างการเป็นลูกค้าขาประจำที่ทำการซื้อขายสินค้ากันบ่อยจนเกิดความเชื่อใจ กรณีนี้สามารถขอเครดิตเทอมได้เป็นระยะเวลานาน หรือการพิจารณาประวัติการชำระเงินย้อนหลังของทางผู้ซื้อ หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่งทำการสั่งซื้อสินค้า ก็สามารถนำเอกสารงบการเงินมายื่นเพื่อให้ทางฝั่งผู้ขายหรือซัพพลายเออร์พิจารณาการให้เครดิตเทอมได้


ตัวอย่างเช่น สมศรีเปิดร้านขายกล้วยทอด โดยปกติแล้วจะทำการซื้อกล้วยจากสวนของลุงสมปองเป็นประจำ แต่เดือนที่ผ่านมาสมศรีมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ขาดสภาพคล่องทางการเงินและเงินสดหมุนเวียน ทำให้มีเงินไม่พอไปซื้อกล้วย แต่สมศรีมีความจำเป็นต้องมีกล้วยมาทำเป็นกล้วยทอดจำนวนมาก เพราะ มีออร์เดอร์จากลูกค้าเข้ามา สมศรีจึงแก้ปัญหานี้โดยการขอสินเชื่อแบบเครดิตเทอมกับลุงสมปอง เพื่อนำกล้วยไปใช้ก่อน เมื่อได้เงินจากลูกค้าเข้ามาแล้วจะนำเงินมาชำระคืนในภายหลัง ซึ่งลุงสมปองเห็นว่าสมศรีเชื่อใจได้ เป็นลูกค้าขาประจำ และไม่เคยผิดนัดชำระ จึงมั่นใจว่าสมศรีจะมีเงินมาชำระคืนแน่ ๆ จึงทำการให้เครดิตเทอมเป็นระยะเวลา 30 วัน ตามที่ตกลงกันไว้ โดยมีการทำสัญญาร่วมกันและออกใบแจ้งหนี้ให้กับสมศรี


ประโยชน์ของ “เครดิตเทอม” กับการทำธุรกิจ


การทำธุรกิจบางครั้งอาจขาดสภาพคล่องได้ เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น การมีรายจ่ายจำนวนมากและมีเงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย หรือผู้ประกอบการอาจรอเงินจากลูกค้า แล้วลูกค้าผิดนัดชำระ ทำให้ยังไม่ได้รับเงินตามที่คาดการณ์ไว้


ดังนั้น เมื่อธุรกิจขาดเงินสดหรือขาดสภาพคล่อง แต่ไม่อยากดึงเงินสำรองฉุกเฉินมาใช้จ่ายก่อน การขอเครดิตเทอมก็จะเป็นการช่วยให้ธุรกิจหมุนเงินต่อไปได้ ทั้งนี้ การขอเครดิตเทอมยังเป็นการสร้างเครดิตทางการเงินให้กับผู้ซื้อว่าธุรกิจมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถชำระเงินคืนในระยะเวลาที่กำหนดได้


ใกล้ถึงเวลาชำระหนี้ตามที่ขอ Credit Term แล้ว แต่ยังไม่มีเงินจ่าย ทำอย่างไร ?


โดยทั่วไป การขอเครดิตเทอม จะมีสัญญาที่ทำขึ้นด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าทางฝั่งผู้ซื้อได้รับสินค้าจากผู้ขายไปแล้ว และต้องชำระเงินคืนภายในระยะเวลาตามสัญญา ส่วนใหญ่เวลาที่ผู้ประกอบการขอเครดิตเทอม ทางฝั่งผู้ขายหรือซัพพลายเออร์มักจะออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้กับผู้ซื้อทุกครั้งหลังจากที่ขายสินค้าหรือให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใบแจ้งหนี้จะระบุรายละเอียดสินค้าค่าบริการทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และชำระเงินเมื่อใดด้วย


เช่น กรณีของลุงสมปองที่ออกใบแจ้งหนี้ให้กับสมศรี ก็ได้มีการแจ้งรายระเอียดว่าสมศรีได้รับกล้วยเป็นจำนวนเท่านี้ มียอดที่ต้องชำระเท่านี้ และต้องชำระเงินภายในวันที่นี้ เป็นต้น


แต่ในบางครั้ง ผู้ประกอบการอาจขอเครดิตเทอมไปแล้ว และเมื่อใกล้ถึงเวลาชำระเงิน ไม่สามารถหาเงินมาชำระคืนได้ทันภายในกำหนด ซึ่งเป็นกรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการผิดนัดชำระหรือไม่ยอมจ่ายเงินคืนแก่ผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ ทางฝั่งผู้ขายสามารถทำการเรียกร้องค่าเสียหายได้ ทีนี้ผู้ประกอบการเองก็อย่าเพิ่งตกใจไป เพราะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ แค่มีใบแจ้งหนี้ (Invoice)


ไม่มีเงินชำระหนี้ ใช้ใบแจ้งหนี้ ให้เป็นประโยชน์


ปัจจุบัน มีผู้ให้บริการทางการเงินหรือธนาคารปล่อยสินเชื่อในรูปแบบที่แค่มีใบแจ้งหนี้ก็สามารถขอสินเชื่อได้ โดยลูกหนี้การค้าหรือผู้ซื้อสามารถนำใบแจ้งหนี้มาโอนสิทธิให้ทางธนาคารจ่ายเงินให้ก่อน เช่น สินเชื่อเพื่อธุรกิจหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถขอสินเชื่อผ่านทาง MatchLink ได้ แค่ผู้ประกอบการนำใบแจ้งหนี้มายื่น ธนาคารก็จะจ่ายหนี้ให้ก่อนตามจำนวนเงินที่ต้องชำระในใบแจ้งหนี้นั้น แล้วค่อยทำการผ่อนชำระกับทางธนาคารอีกทีหนึ่ง เพียงเท่านี้ ก็สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าต่อยอดธุรกิจไปได้ และไม่ต้องถูกฟ้องร้องจากการผิดนัดชำระด้วย🏦 ยื่นขอสินเชื่อธุรกิจง่ายไม่ต้องไปธนาคาร 👉 ขอสินเชื่อ

🕴 เข้าถึงลูกค้าและคู่ค้ามากขึ้น 👉 https://bit.ly/MatchLink_Register

ดู 96 ครั้ง

Comments


bottom of page