top of page

CRM อีกเครื่องมือทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรรู้


CRM หรือ Customer Relationship Management นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ขยายฐานลูกค้าให้เป็นที่รู้จักได้ง่ายมากขึ้น ทั้งยังช่วยเข้าถึง สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง โดย CRM จะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลของธุรกิจมารวบรวมไว้ เพื่อให้คนทำธุรกิจแบบเราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบในการตัดสินใจ สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งข้อดีของการทำ CRM มีอยู่มากมาย ดังนี้

1. เจาะกลุ่ม และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าง่าย

CRM เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักลูกค้าโดยเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่ เบอร์ หรือ อีเมล เพื่อช่วยให้ธุรกิจของเราสามารถเข้าถึงฐานลูกค้า และความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. สามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ

เนื่องจาก CRM เป็นเครื่องมือในการเก็บฐานข้อมูลธุรกิจ ฉะนั้นเราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาสินค้า การบริการของธุรกิจเราให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งยังสามารถนำมาสร้างโอกาส ต่อยอดธุรกิจของเราในอนาคตได้


3. ประหยัดเวลาในการทำงาน

ข้อดีของ CRM คือช่วยให้นักธุรกิจสามารถประหยัดเวลาในการบริหาร จัดการการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม เพราะไม่ต้องใช้คนมาคอยจัดการกลุ่มประเภทลูกค้าให้เปลืองเวลา และทรัพยากร ซึ่ง CRM ช่วยบริหารจัดการไว้เสร็จสิ้น


4. ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ลูกค้าใหม่ ๆ

ในการโปรโมทสินค้า ธุรกิจเพื่อค้นหาลูกค้าใหม่ ๆ สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ที่สูง แต่หากเรามีเครื่องมือ CRM เข้ามาช่วยเรื่องของฐานข้อมูลลูกค้า ก็จะช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้ไปได้ และยังสามารถสร้างสินค้า การบริการที่ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าจากข้อมูลที่เรามี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าได้อีกด้วย


5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

หากทำธุรกิจและเรามีฐานข้อมูลของลูกค้านับเป็นเรื่องที่ได้เปรียบ เพราะเราจะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อสร้างฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ให้เกิดความพึงพอใจต่อสินค้าในระยะยาว และใช้เสียงของลูกค้าเป็นกระบอกเสียงส่งต่อเพื่อขยายฐานต่อ ๆ ไป


ถ้าคุณต้องการขยายธุรกิจผ่าน MatchLink สามารถดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้Comments


bottom of page