top of page

4 เหตุผลที่ Cash Flow กลายเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจสำหรับ SMEs


4 เหตุผลที่ Cash Flow กลายเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจสำหรับ SMEs


หากหัวใจคือสิ่งที่สำคัญที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ในชีวิต

Cash Flow ก็คงเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจเช่นกัน


Cash Flow หรือกระแสเงินสด คือการแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินเข้า และออกของธุรกิจในช่วงเวลานั้น ๆ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้การทำธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุด เพราะมีกระแสเงินสดหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการหลายคน ที่มองว่าการมีกระแสเงินสดหมุนเวียนในแต่ละวันส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกระแสเงินสดก็เปรียบเสมือนเงินสดสำรองที่สามารถนำมาจ่ายได้ในช่วงเวลานั้น ๆ และเป็นเครื่องยืนยันที่บอกว่า ธุรกิจของเราไม่ได้ประสบกับวิกฤตทางการเงิน

นอกจากนี้ การมี Cash Flow ที่ดีจะเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ค้นหาลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ หรือดีลธุรกิจร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นเพียงเหตุผลบางส่วน เรามาดูเหตุผลอื่น ๆ ที่จะให้คำตอบได้ว่า ทำไม Cash Flow ถึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจกันค่ะ


1. ช่วยวางแผนและตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ดีขึ้น

การมีกระแสเงินสด จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมธุรกิจ และจำนวนเงินที่จะดำเนินธุรกิจต่อในช่วงเวลานั้น ซึ่งตัวเลขที่เห็นเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถนำมาตัดสินใจวางแผน วางกลุยทธ์ รวมไปถึงการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ ของการทำธุรกิจ ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงของธุรกิจด้วยเช่นกัน

2. เห็นแหล่งทีมาของเงินอย่างชัดเจน

การทำธุรกิจควรจะต้องละเอียดละอ่อนในเรื่องของการเงิน และแยกกระเป๋าสำหรับธุรกิจและส่วนตัวออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อที่เราจะได้เห็นที่มาที่ไปอย่างละเอียดว่ารายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจมีแหล่งที่มาจากไหน และมีการใช้เงินไปกับส่วนใดบ้าง และการที่มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนั้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในส่้วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้


3. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์

บางธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อเจรจากับซัพพลายเออร์ และเมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินกลับไม่มีเงินเพียงพอ ทำให้เครดิตธุรกิจเสีย และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคู่ค้าในระยะยาวได้ ดังนั้นการที่กระแสเงินสดหมุนเวียนจะเป็นตัวสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อซัพพลายเออร์ได้ดี

4. เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ

การที่จะขยายธุรกิจ หรือสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจำเป็นต้องมีเงินสดจำนวนมาก ๆ หากมีเงินสดไม่เพียงพอเพื่อที่จะใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจ ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อโอกาสของธุรกิจที่เราวางแผนไว้ ฉะนั้นกระแสเงินสดจึงถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าธุรกิจของเรามีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพมากพอที่จะก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต

ดังนั้นแล้ว Cash Flow หรือกระแสเงินสดเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้แม้อยู่ในช่วงที่ประสบกับวิกฤตทางการเงิน หากผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสำคัญก็อาจจะมีอุปสรรคในการทำธุรกิจไม่มากก็น้อย


คุณมีนา อิงค์ธเนศ

CXO, Business Online PCL.


🕴 เข้าถึงลูกค้าและคู่ค้ามากขึ้น 👉 https://bit.ly/MatchLink_Register

ดู 357 ครั้ง

Comments


bottom of page