top of page

รู้มั้ยหลัก 3P คืออะไร รู้ไว้ก่อนไปขอสินเชื่อธนาคาร

อัปเดตเมื่อ 23 พ.ค.

What is 3P?

MatchLink พามาทำความรู้จักหลัก 3P เกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ที่ผู้ประกอบการควรรู้ไว้ ก่อนไปขอสินเชื่อธนาคาร

Purpose

P-Purpose --> วัตถุประสงค์ในการกู้

กู้เงินไปทำอะไร เกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่ และสิ่งสำคัญคือ ช่วยให้กิจการมีผลประกอบการหรือกำไรเพิ่มขึ้นอย่างไร เพราะ ถ้ากู้ไปแล้วมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดหนี้เสีย ธนาคารก็อาจไม่อนุมัติได้


Payment

P-Payment --> ความสามารถในการชำระหนี้

ธนาคารจะพิจารณาจากพฤติกรรมการชำระเงินที่ผ่านมา และดูแหล่งที่มา รวมถึงระยะเวลาในการชำระคืน ดังนั้น ถ้าหากผิดนัดชำระบ่อย ก็จะส่งผลเสียต่อการพิจารณาขอสินเชื่อ


Protection

P-Protection --> หลักประกันความเสี่ยง

พิจารณาจากหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกัน เพราะ หากเกิดภาวะขาดทุน ขาดการชำระหนี้ ก็ยังพอมีหลักประกันชดเชยความเสี่ยงอยู่บ้าง

 

Loan Hub for Business by MatchLink

  • รวมสินเชื่อหลากหลาย ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดใหญ่

  • ยื่นเอกสารครั้งเดียว เลือกสินเชื่อได้หลายประเภท

  • ขอสินเชื่อออนไลน์ 100% ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

  • อนุมัติไว ทราบผลเบื้องต้นทันที

  • ถูกกฎหมาย เชื่อถือได้ ด้วยสินเชื่อจากธนาคาร และสถาบันการเงินชั้นนำ

สมัครสินเชื่อได้ ที่นี่!

https://bit.ly/matchlinkloan230410


🏦 ยื่นขอสินเชื่อธุรกิจง่ายไม่ต้องไปธนาคาร 👉 ขอสินเชื่อ

🎶 TikTok 👉 https://www.tiktok.com/@matchlink

🕴 เข้าถึงลูกค้าและคู่ค้ามากขึ้น 👉 https://bit.ly/MatchLink_Register

ดู 5 ครั้ง
bottom of page